Berggull

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt. Så langt berre funnen ved Knapphus, Vats.

Vekstmiljø: Vegkantar, rasmark, tørrbakkar etc.

Foto  frå Knapphus 8.6.2013