Bjørnekam

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg.

Vekstmiljø: Lite kravfull. Skog og hei, bergskorter.

Foto  frå Hogganvik 30.7.2011