Blodkløver

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt. Berre funnen på Hogganvik gard kor den truleg tidlegare er sådd

FOTO  frå Hogganvik