Dikevasshår

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg.

Vekstmiljø:Vasspyttar, vass-sig, grøfte- og bekkekantar

Foto  frå Svendsbø 6.8.2009