Dunkjevle

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt

Vekstmiljø:Næringsrike innsjøar, grøfter og sump

Foto  frå Mo i Vikedal