Enghumleblom

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg.

Vekstmiljø: Kratt, eng- og skogkantar

Foto  frå Kvaløy