Flekkmure

 

Utbreiing: Fjellplante som er lokalt vanleg i fyllittområde i kommunen

Foto  frå Svartanuten i Vikedal 28.6.2008