Fuglereir

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt. Berre funnen på Stråtveit i Nedre Vats

Vekstmiljø: Edellauvskog

Foto  frå Stråtveit 11.6.2011