Gjerdevikke

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Veg- og skogkantar, åkerreiner etc.

Foto  frå vegkryss Åmsosen/Skjoldastraumen 23.6.2010

Gjerdevikke til venstre, fuglevikke mot høgre; har blåleg farge og fleir blomar på stilken.