Harerug

 

Utbreiing i kommunen: Mest vanleg i fjellet, men førekjem og i låglandet.

Vekstmiljø: Berghyller, bergskorter, vegkantar etc.

Foto  frå Svartafjell, Vikedal, 11.7.2010

Div: Vivipar dvs. formerar seg med yngleknoppar. Desse er god rypeføde