Hybridbjørk

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt. Kjenneteikn: Småvaksen med opprette raklar

Vekstmiljø: I fjellet der foreldreplantene fjellbjørk og dvergbjørk veks i nærområdet.

 

Foto  frå ekskursjon mot Svartafjell i Vikedal 28.6.08