Kjempekonvall

 

Utbreiing i kommunen:Hageplante som vi ofte finn forvilla på avfallsplassar, vegkantar etc.

Foto frå Hogganvik området 3.5.2011