Klourt

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i sitt miljø.

Vekstmiljø: Næringsrik sump og vass-sig, grøftekantar

Foto  frå Kvaløy 31.7.2012