Knerot

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt i Vindafjord

Vekstmiljø: Mosegrodd gamal skog

Foto  frå Vardafjell, Skjold, nær glimmergruve.

Plantene her vaks i jordsmonn av mykje barnåler. I nærleiken vaks ca.10 tals planter i vekstmiljø som oppgitt. Foto 15.8.2013. Plantene var då avblomstra.