Kristtorn

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg, særleg i dei ytre strøk av kommunen. Vårt einaste alltid grøne treslag. Kristtorn skogen på Romsa er unik i landssamanheng

Vekstmiljø: Vestleg kystplante som ikkje toler låge vintertemperaturar

Foto  frå Osen, Ølen 15.10.2012