Kystmaure

 

Utbreiing i kommunen: Svært vanleg, og er i ekspansjon

Vekstmiljø: Beitemark, lynghei, skogkantar etc.

Foto  frå Austli, Vikedal, 6.7.2010