Lapp- og grønvier

 

Utbreiing i kommunen: Vanlege fjellplanter som inn i mellom og førekjem i låglandet

Vekstmiljø: Fuktige stader i fjell og lågland

Foto  frå skar under Lysenut, Sandeidsida, 12.7.2008. Lappvier til venstre, og grønvier til høgre på biletet.