Marimjelle, Stor-

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg.

Vekstmiljø: Kratt, lynghei, næringsfattig eng og skog

Foto  frå Kvaløy 1.7.2012