Mjødurt

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø:Fuktig mark, sump og grøfter

Foto  frå Kvaløy 31.7.2012