Molte

 

Utbreiing i kommunen: Førekjem i mindre mengde på myrar og lynghei i fjellet

Foto  frå under Akslandsnuten 20.7.2008