Raudhyll

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg. Kratt, skogkantar; ofte i kant av steigardar og gardsskifter. Namn viser til raude bær.

Foto  frå Hoggavik 7.5.2011