Røsslyng

 

Utbreiing i kommunen: Svært vanleg haustblømande lyngplante.

Vekstmiljø: Lite kravfull surjordplante som vi mest finn på berg, knausar og i  grissen furuskog.

Foto  frå Vardafjell 15.8.2013