Rundsoldogg

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø.

Vekstmiljø: Myr og vasspytter

Foto  frå 17.7.2008