Rypebær

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg fjellplante som får svært vakre nhaustfargar.

Foto  4.9.2007