Siktagran

 

Utbreiing i kommunen: Planta ein del i den tidlege skogreising perioden, særlg i kystnære, vindharde område. Set mykje kongler, og sprer seg mykje.

Foto  frå Vikebygd 3.5.2011