Sivblom

 

Utbreiing i kommunen: Truleg lite vanleg.

Vekstmiljø: Mjukmatte i myr

Foto  frå Grønamyr, Skjold, 17.7.2008. Her med frøkapsel.