Sjøsivaks

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg. Veks i kant av næringsrike innsjøar.

Foto  frå Vasslivt., Vikebygd, 2.8.2008