Skoggråurt

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg.

Vekstmiljø:Lysopne skogholt, ved stiar og vegar i  skog og utmark

Foto  frå vegkant mot Holmavt. i Skjold 3.8.2011