Skogstjerneblom

 

Utbreiing i kommunen: Vakker, men ei lite vanleg plante i kommunen. 

Vekstmiljø: Fuktig, næringsrik edellauvskog i låglandet. I nedkant av fyllittfjell m.a. i Bjørndalen.

Foto  frå Opsal, Vikedal. 2.6.2009