Skuggeborre

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg. Fleste funn i den sørlege del av kommunen

Vekstmiljø: Næringsrike skogholt og beiter, vegkantar. Dyrespreidd på hellerar.

Foto  frå vegkant ved RV-46 på Kvaløy 30.7.2011