Slakkstorr

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg. Vekstmiljø: Kravfull. Næringsrik sump og fuktig mark

Foto  frå sump ovafor Opsalkjerringa i Vikedal 13.8.2011