Småengkall

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull. Førekjem mest på fyllittgrunn i søre del av kommunen, både i lågland og i fjellet.

Foto  frå Kvaløy 31.7.2012