Småengkall

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg. Førekjem mest på god jord i den sørlege del av kommunen, og i fjellet.

Foto  frå Kvaløy 31.7.2010