Smalsoldogg

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø:Myr og vasspyttar

Foto  frå Grønamyr, Skjold, 17.7.08