Sommareik

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i den søre del av kommunen..

 

Foto  frå Kvaløy 7.5.2011