Storblåfjør

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø: Varmekjær på baserik grunn

Foto  frå Hogganvik 15.5.2011