Stortviblad

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt

Vekstmiljø: Edellauvskog, skogkantar på god jord

Foto  frå Lied, Skjold, i edellauvskog 25.6.08