Strandvindel

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg Vekstmiljø:Framfor alt ei strandplante, men førekjem og ofte på gjerder, åkerkantar etc, der den slyngjer seg over andre planter.

Foto  frå Kvaløy 5.8.2012