Strutseveng

 

Utbreiing i kommunen: Ganske sjeldsynt; staseleg bregne. Kraftig, flott bestand i Frønsdalslia, Ølensvåg.

Vekstmiljø: Fuktig skogsmark på næringsrik grunn

Foto  frå Klungland, Ølen 11.5.2011