Sylblad

 

Utbreiing i kommunen: Truleg ganske vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø:Innsjøkantar og på grunt ferskvatn

Foto  frå sørkant av Vatsvatnet 8.6.2008