Temynte

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg.

Vekstmiljø: Innsjø- og bekkekantar. Vassig og grøfter.

Foto  frå Vasslivatnet i Vikebygd 26.7.2008