Trefingerurt

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull fjellplante som av og til opptrer i Vikedal-og Imslandfjella

Foto  frċ Hellebergfjellet 23.6.2007. Her saman med Fjellmarikċpe.