Trollurt

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i sitt miljø

Vekstmiljø: Edellauvskog, ur og kratt på god jord

Foto  frå Opsal 13.8.2011