Tusenstråle

 

Utbreiing i kommunen: Vakker hageplante som stadvis spreier seg

Foto  frå Langeland, Imsland, 30.6.2009