Vegkarse

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg..

Vekstmiljø: Vegkantar, hagar, skrotemark. Spreier seg med jordstenglar, og kan vera eit plagsamt ugras.

Foto  frå vegkant Kvaløy 8.6.2013