Villeple

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Open skog, skogkantar, gamle hagetufter etc.

FOtO  frå Kvaløy 25.5.2008