Akeleie

 

Utbreiing i kommunen: Gamal hageplante. Som villplante mest vanleg i den søre del av kommunen.

Vekstmiljø: Edellauvskog, berghyller, vegkantar

Foto  frå Hogganvik 16.6.11