Alm

 

Utbreiing i kommunenMest vanleg i området Sandeid-Vikedal- Imsland, men førekjem spreidd på gode lokalitetar i dei fleste bygdelag

Vekstmiljø: Kravfullt treslag som vi mest finn i sørvendte lier i godt jordsmonn.

Raudlisteplante i kategorien nær trua for utrydding

Bruk:Var i tidlegare tider mykje omtykt til fortre, og til borkemjøl.

Foto frå Strandnes, Sandeid 24.5.2009