Amerikahumleblom

 

Utbreiing i kommunen: Nykomming, men er i rask ekspansjon og kan bli eit problemugras

Vekstmiljø:Hittil mest vanleg i veg- og grøftekantar

Foto frå Osen, Ølen, 31.5.2011