Andemat

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

VekstmiljøSmå flyteplanter i næringsrike pyttar og stille innsjøar

Foto frå Bjergavassdraget 13.8.11